Cansever Kurumsal Hizmetler A.Ş.

ANTALYA  ASBEST RAPORU hakkında bilgi almak ve Cansever Kurumsal Hizmetler A.Ş. için tıklayınız… Tel: 05323157271

Antalya ve tüm Türkiye ‘de Asbest Raporu ve Asbest Söküm işleri yapmaktayız. Yönetmelik gereği tüm Türkiye ‘de ve Antalya ‘da yıkım öncesi Asbest Raporu zorunludur. Asbest ; ciddi profesyonellik ve uzmanlık gerektiren kanserojen bir maddedir.  Solunduğunda akciğer kanseri riski içerir. Antalya Asbest Raporu ve sökümü için Asbest söküm Uzmanı- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Cansever ile iletişime geçiniz. 

 GSM:0532 315 7271

Asbest, ısıya dayanıklı yumuşak, esnek liflerden oluşan, doğal olarak oluşan altı mineralden oluşan bir gruptur. Asbest, Dünya’da bir çok ülkede  tüketici ürününde hala kullanılmaktadır. Birçok ülkede ürünün % 1’inden daha azını oluşturduğu sürece kullanımına izin verilir. Asbeste maruz kalma, kansere ve mezotelyoma ve asbestoz gibi diğer hastalıklara neden olur. Tüm Türkiye’de ve Antalya ‘da Asbest raporu hazırlamaktayız. Antalya Asbest raporunuzu en geç 1 hafta içinde hazırlıyoruz. 
Tüm asbest türleri akciğer kanseri, mezotelyoma, gırtlak ve yumurtalık kanseri ve asbestoza (akciğer fibrozu) neden olur. Asbeste maruz kalma, çalışma ortamındaki havadaki liflerin solunması, asbest işleyen fabrikalar gibi noktasal kaynakların yakınındaki ortam havası veya ufalanabilir (ufalanan) asbest malzemeleri içeren konut ve binalardaki iç mekan havası yoluyla oluşur.
Şu anda dünyada yaklaşık 125 milyon insan işyerinde asbeste maruz kalıyor. 2004 yılında, asbeste bağlı akciğer kanseri, mezotelyoma ve mesleki maruziyetlerden kaynaklanan asbest, 107.000 ölüm ve 1.523.000 Engelliliğe Göre Ayarlanmış Yaşam Yılı (DALY) ile sonuçlandı. Buna ek olarak, binlerce ölüm, asbestle ilgili diğer hastalıkların yanı sıra meslek dışı asbest maruziyetlerine de bağlanabilir.
Asbestle ilgili hastalıkların ortadan kaldırılması, aşağıdaki halk sağlığı eylemleri yoluyla gerçekleştirilmelidir:
Asbestle ilgili hastalıkları ortadan kaldırmanın en etkili yolunun her tür asbest kullanımını durdurmak olduğunu kabul ederek;
asbesti daha güvenli ikame maddelerle değiştirmek ve yerini almasını sağlamak için ekonomik ve teknolojik mekanizmalar geliştirmek;
yerinde ve asbestin uzaklaştırılması (azaltma) sırasında asbeste maruz kalmayı önlemek için önlemler almak ve;
asbestle ilgili hastalıkların erken teşhisinin, tedavisinin, sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunun iyileştirilmesi ve asbeste geçmiş ve / veya halihazırda maruziyeti olan kişilerin kayıtlarının oluşturulması

Antalya Asbest Raporu almak ve Cansever Kurumsal Hizmetler A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız…tel 05323157271

Asbest – depremden sonra temizlik için tehlikeler ve güvenli uygulamalar
DSÖ ve UNEP’in Bejing’deki ülke ofisleri tarafından hazırlanan teknik bilgi notu
9 Haziran 2008
Çin’in Sichuan kentinde 12 Mayıs 2008 depremi hastaneler, okullar, devlet daireleri ve özel evler dahil olmak üzere birçok binayı yıktı. Bu binaların birçoğundaki dış duvarlar, çatılar, pencere tenteleri ve banyolar, genellikle “fibro” veya “fibro çimento” olarak bilinen asbestli çimento levhalar kullanılarak yapılmıştır. Deprem, fibroyu birçok küçük parçaya böldü ve kırık kenarlarında ince asbest lifleri bıraktı. Temizleme işlemleri sırasında, özellikle hasarlı yapıları yıkmak ve araçlara moloz yüklemek için ağır tesis ve ekipman kullanılıyorsa, önemli miktarlarda asbest lifinin serbest bırakılması riski vardır. Bu asbest lifleri, halk sağlığı için önemli bir risktir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bu ortak açıklama, depremden etkilenen bölgelerde temizlik riskinin nasıl kontrol edileceğine ve asbest atıklarının güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine ilişkin bir kılavuz sağlar.
Asbest nedir?
“Asbest” terimi, uzun ince lifler ve lif demetleri şeklini alan doğal olarak oluşan bir grup mineral için kullanılır. Bu mineraller biyolojik olarak parçalanmaz, yüksek gerilme mukavemetine sahiptir, ısıyı zayıf bir şekilde iletir ve yağmur suyu gibi kimyasal hava etkilerine karşı nispeten dirençlidir. Bu özelliklerinden dolayı, asbest dünya çapında, özellikle kazanlar ve ısıtma kazanları dahil olmak üzere bina ve yalıtım malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır; çimento borusu; debriyaj, fren ve şanzıman bileşenleri; elektrik teli için borular; boru kaplaması; çatı ürünleri; kanal ve ev yalıtımı; yangından korunma panelleri; fırın yalıtım pedleri; boru veya kazan izolasyonu; levha vinil veya yer karoları ve levha döşeme için altlık.
Asbest neden bir problemdir?
Asbest içeren malzemenin hasar görmesi, havada asılı olan ve kolayca solunan küçük asbest liflerinin salınmasına neden olabilir. Akut toksik olmamasına rağmen, asbest lifleri akciğerlerde uzun süre kalabilir ve asbest, akciğer kanseri, plevral kalınlaşma ve mezotelyoma gibi ciddi akciğer hastalıklarına neden olabilir. Bu hastalıklar, 10-50 yıl gibi uzun gecikme sürelerine sahiptir ve tüm asbest türleri ile ilişkilidir.
Antalya Asbest Raporu almak ve Cansever Kurumsal Hizmetler A.Ş. web sitesine ulaşmak için tıklayınız…tel 05323157271

Deprem sonrası temizliğin riskleri nelerdir?
Deprem sonrası hasar görmüş ve tahrip olmuş binaların temizlenmesi sırasında asbest içeren yapı ve yalıtım malzemelerinin elleçlenmesi, parçalanması ve bertarafına ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Bu işin çoğu, asbestin tehlikelerinin farkında olmayan ve asbest içeren malzemeleri belirleyemeyen geçici işçiler, gönüllüler ve yerel sakinler tarafından üstlenilebilir. Ayrıca, ilk etapta işçilere uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) sağlanması olası değildir, bu da uzun vadeli sağlık sorunları risklerini artırır.
Temizleme işlemlerinin bir sonucu olarak, yerel çevredeki insanlar ve nihai bertaraf sahasının yakınında yaşayanlar için tehlike oluşturacak asbest içeren atık birikimi olabilir.
Riskler nasıl en aza indirilebilir?
Güvenli kullanımın ana ilkeleri şunlardır:
Asbest içeren malzemelerin yerlerini belirleyin ve bir risk değerlendirmesi gerçekleştirin
Temizlik çalışmalarına dahil olan kişilerin riskler ve en iyi uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirildiğinden emin olun;
Asbest içeren malzemelerin rahatsızlığını en aza indirin;
Islatarak atmosfere solunabilir asbest salınımını en aza indirin;
İnsanların asbest ile temas etme oranını en aza indirin;
Asbest içeren malzemelerin diğer atık ürünlerden ayrıldığından, güvenli bir şekilde saklandığından ve atılmadan önce uygun şekilde etiketlendiğinden emin olun;
Atıkların onaylanmış bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayın.
Asbest içeren malzemelerin imhası
Bu malzemeler, uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından imha edilmelidir.
Asbest atığını toplu olarak taşımak en iyisidir. Nakliye sırasında, toz ve liflerin dışarı çıkmaması için kapların kapalı veya kapalı kalmasını sağlayın.
ANTALYA Asbest atıkları, bertaraf edilmeden önce diğer atıklarla karıştırılmamalıdır.
Asbest içeren malzemeler, asbest lifinin salınımını önlemek için uygun şekilde tasarlanmış olması koşuluyla, düzenli depolama sahalarına atılabilir. Böyle bir sahada sızıntı suyu toplama için bir astar ve bir sistem ve yeni biriken atığın hemen uygun bir inert malzeme tabakası ile kaplanması için bir sistem olacaktır.
Gelecekteki maruziyetten kaçınmak için, tasarlanmış depolama sahasında, sızıntı suyu üst boşlukları ve gaz çıkarma kuyuları gibi gelecekte inşaatların olabileceği bir yere asbest atığının atılmaması için özen gösterilmelidir.
Tasarlanmış düzenli depolama sahalarının olmaması veya depremden zarar görmesi durumunda, asbest atığının geçici olarak depolanacağı sahalar belirlenmeli ve hazırlanmalıdır.
Bölgenin konumlarının bir kaydının tutulduğundan emin olun.

Antalya asbest raporu ve söküm uzmanlığı için tel : 05323157271

ANTALYA İŞ SEV OSGB Sağlık Raporu iş güvenliği işyeri hekimliği   hizmetleri için tıklayınız…

   0(242) 229 41 45  0532 315 54 52

 • Ana Sayfa
 • Hakkımızda
 • Hizmetlerimiz
 • Kadromuz
 • Belgelerimiz
 • İletişim

6331 Sayılı yeni İş Kanunu ‘ na göre işyerinize risk analizi yaptırmadıysanız cezası 3000 lira’ dır. Yaptırmadığınız her ay için ise cezası 4500 Lira olarak uygulanacacktır..

Yeni yasaya göre bir kişi bile çalıştırsanız işyerinize risk analizi yaptırmanız gerekmektedir. En uygun fiyatlı risk analizi için bizi arayınız.

İŞ SEV İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Öz. Eğitim. Tic. Ltd. Şti olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır

Antalya İş Sağlığı ve Antalya İş Güvenliği Risk Analizlerinin Yapılması Risk Analiz raporlarının hazırlanması ( Başta Antalya olmak üzere Tüm Türkiye ‘de İş Güvenliği hizmeti vermekteyiz. )

 • Çalışanlara İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve eğitim sertifikalarının hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Gürültü Maruziyet Ölçümü Yapılması ve raporlarının hazırlanması
 • İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında İşyeri Durum Tespiti Yapılması, işyeri için İyileştirme Önerileri ve raporları Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Tesisleri Uygulamaları
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
 • İşe giriş sağlık raporlarının hazırlanması

Alanya, Antalya İş Güvenliği firmamızın internet sitesine gitmek için tıklayınız.

Alanya risk analizi, alanya iş güvenliği ve alanya işyeri hekimliği hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçiniz. Risk analizi için Alanya ‘ da bizimle irtibata geçiniz. Gsm 0532 315 5452


 • İş Kazaları

  İstenmeyen iş kazaları ve meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği programlarında ilk olarak ele alınması önem teşkil eden durumlardan birisidir ve en önemlisidir. İş Sev Antalya ve Denizli İş Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak biz de bu yüzden “iş kazası” ve meslek hastalıklarını önlemek adına özveriyle çalışıyoruz.

 • Risk Değerlendirme

  Risk Değerlendirme Raporları, bir diğer ismi ile “Risk Analizi Raporu” firmamız tarafından her işletmeye özel hazırlanmaktadır. Denizli Antalya İş Sev İş Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak risklerin algılanması, fotoğraflanması ve değerlendirilmesi iş sağlığı ve güvenliği bilincini meydana getirmede ilk sıraya koyduğumuz konulardan biridir. Firmamız Antalya ve Denizli İş Sev OSGB iş Güvenliği olarak; yalnızca iş güvenliği uzmanlarının değil, iş ve meslek hayatında olan herkesin bu konuda bilinçli olması gerektiğini düşünüyoruz.

 • Çalışma Yaşamı ve Özel Risk Grupları

  İş Hayatında kadınlar, engelliler, genç çalışanlar ve özel ilgi isteyen işçileri içine alan özel risk grupları hakkında firma olarak önemle çalışıyoruz.


 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu

  Bu yayınımızda iş kazası ve meslek hastalığı başlığı altında örnek yargı sonuçlarından yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal anlamda işletme sahiplerinin yükümlülüklerine yer vereceğiz.

  1. İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliği

  İşletme sahibinin çalışanı gözetme ve kollama yükümlülüğğünün en önemli maddelerinden biri iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğüdür. Bu sorumluluğun içeriği ve sınırlarının belirlenmesinde Yargıtayımız 21. Hukuk Dairesi, insan yaşamının kutsallığından yola çıkarak bizce de en isabetli başlangıç noktasını göstermiştir. Bundan dolayı işletme için yapması gereken hizmete giderken ıslak ve kaygan zeminli yolda iniş esnasında frenlerinin arızalanması sonucu meydana gelen kaza sonucunda çalışanın hayatını kaybetmesi sonucu olarak mirasçılarının açtığı maddi ve manevi tazminat davasına göre: konu 7.2.2006 tarihli kararda (21 HD., E. 2005/13299, K. 2006/810, Legal-İSGHD, 2006, S. 11, s. 1059-1062; aynı yönde 7.7.2006 E. 2006/7203, K. 2006/7547, Çalışma ve Toplum, 2007/3, 14, s. 343-344) kusur bilirkişi işverenin teknik arızadan dolayı kusurunun bulunmadığı ancak 2198 sayılı yasanın 85. ve Borçlar Kanununun 55. maddeleri uyarınca işletme sahibinin olaydan sorumlu olacağı sonucuna varmıştır. 21. Hukuk Dairesi haklı olarak anılan hükümler sonucunda işletme sahibinin de sorumlu olduğunun doğru olduğunu, fakat davalı işverenin kusura dayanan yükümlülüğünün bulunmadığının kabulünün doğru olmadığını söylemiştir.

  Özel Daire oldukça uygun bir sonuç ile ; İnsan hayatının kutsallığı neticesinde işletme sahibi, işyerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını sağlamak için gereken tüm önlemleri almak ve bu konudaki şartları yerine getirmek ve istenen araçları eksiksiz temin etmekle sorumlu olduğu İş Kanununun 77. maddesinin açık buyruğudur diye belirtererk, bu kazaya karışan aracın 1982 model olup kaza tarihinde 15 yaşında olduğu, periyodik bakım ve kontrollerinin olduğuna dair işletme sahibince herhangi bir bilgi ve belge gösterilmediği, işletmede ve araçta alınması gereken tedbirler alınmış olsaydı ve aracın bakımları düzenli yapılmış olsaydı, ekonomik ömrü biten araçlar yenilenmiş olsaydı kazanın meydana gelmeyeceğinden yola çıkarak kusur raporunun hükme dayanak alınmasının doğru olmadığı sonucuna varmıştır. Bizce de kararı doğrudur.

  İnşaatların yapım esnasında Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

  Kazı Esnasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri

  Bu yazımızda Antalya ve Denizli’ de faaliyet gösteren firmamız İş Sev İş Sağlığı ve iş güvenliği firmamızın hizmet verdiği firmalarda çalışacak işçiler, ekip yada taşerona, toplu olarak, meydana gelebilecek iş kazası ihtimalleri ve dikkate değer hususlar hakkında özet bilgiler anlatılarak işin hangi aşamalarında ne bibi iş güvenliği araçlarını ve kişisel koruyucu donanımları kullanacakları belirtilecek ve bu araçlar hakkında bilgiler anlatılacak ; iş güvenliği kişisel koruyucu donanımların kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair tutanaklar düzenlenip imzalatılacaktır.

  1. Aşamada yapılan gözlemler sonucu olarak, işçileri ve çevre yapılarını koruyup kollamak için oluşturulan iksa tedbirleri ile alakalı teknik çalışanların gözetiminde tamamlanacak, projesine uygun olarak yapılmış olduğu yapılan iş ile alakalı çalışanlarca belgelendirilmesi gerekecektir.
  Kazı işleminin yapılması ve kazılan kısmın uzaklaştırılmasında görev yapacak makine, ekipman ve araçların operatör ve şöförleri ile yardımcılarına, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat etmeleri istenen konular hatırlatılacak ve istenen ikaz ve uyarı levhaları asılacaktır.
  Kazı bölgesinde kayma ve düşmelerin önlenmesi, taş veya moloz yuvarlanmalarının önlenmesi için bu alana araç, mühendis, uzman ve işçilerin güvenli bir şekilde nasıl girip çıkmaları ile ilgili konular yetkililerle paylaşılarak önlemler alınacak ve bu tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

 • Düzenli aralıklarla çalışma bölgesi dolaşılarak işçilerin çalışma ortam gözetimi ve yapılan işin olmazsa olmazı olan iş güvenliği araçlarını ve kişisel koruyucu donanımları kullanıp kullanmadıkları gözetlenecek, iş güvenliği kurallarına uymayan işçiler uyarılacak, fotoğrafları çekilecek, yetkililere bilgi aktarılacak ve bu yapılan uygulamalar belgelerle tutanak haline getirilecektir.
 • Beton ve Betonarme Kalıp Aşamasında dikkat edilecek iş güvenliği ve iş sağlığı önlemleri
  Kalıpçı; ekibi yada taşeronuna, kalıp yapımı esnasında meydana gelebilecek iş kazası ihtimalleri ve dikkat edilmesi istenen konular hatırlatılacak; buna bağlı olarak işin hangi bölümlerinde ne tür iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları gerektiği aktarılacak ve bu ekipmanlar konusunda bilgi aktarılacak; iş güvenliği ekipmanlarının kendilerine teslim edildiğine dair ve bunları kullanmayı kabul ettiklerine dair tutanak düzenlenip evrak dosyalarında muhafaza edilecektir. Antalya ve Denizli’ de iş güvenliği, işyeri hekimliği, işe giriş sağlık raporu, risk analizi hizmeti verdiğimiz firmalarda biz bu tutanakların imzalatılmasında yardımcı olmaktayız.

 • Her defasında beton ve B.A elemanın kalıbı bitirdikten sonra, beton dökümüne geçilmeden evvel kalıbın komuyla ilgili teknik çalışan tarafından incelendiğine ve olabildiğince sağlam ve güvenilir olduğuna dair tutanak düzenlenerek dosyalarda muhafaza edilecektir.
  Döşeme kalıplarında bulunan (baca, asansör yuvası vb.) büyük boşlukların üzerinin gereğine uygun bir şekilde kapatılması yada çevresine koruyucu korkuluk yapıldığının ilgili teknik çalışanca denetime tabi tutulduğuna dair tutanaklar düzenlenerek dosyalarda muhafaza edilecektir.
  Kalıp sökülmeden evvel ilgili teknik elemandan izin alındığını gösteren belge alınmalıdır.
  Sökülen parçaların düzensiz bir şekilde ortada bulunmaması, çivileri topladıktan sonra düzgün bir şekilde depolanması iş güvenliği açısından gereklidir ve Antalya ve Denizli ‘ de iş güvenliği, iş sağlığı, işyeri hekimliği hizmeti verdiğimiz tüm firmalarda bu denetimi sağlamaktayız.
  Düzenli periyotlarla kalıp yapım veya söküm alanları dolaşılarak çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin olmazsa olmazı olan iş güvenliği kişisel koruyucu donanımları ve ekipmanlarını kullanmaları sağlanacak ve sürekli denetimi tabi tutulacaktır. Kuralına uygun olmayan çalışma yaptıkları görülürse hemen uyarılacak, yetkililere aktarılacak ve bu işlemler tutanak haline getirilecektir.Betonarme Çeliklerinin montajı ve işlenmesi esnasında yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri:
  Demirci ustaları ve ekibi yada taşeronuna, demirlerin işlenmesi ve yerleştirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek iş kazası ihtimalleri ve üzerinde dikkatle durulması gereken konular tekrarlanıcak; bu konuda işin hangi bölümlerinde hangi iş güvenliği ekipmanlarını kullanacakları belirtilerek bu ekipmanlar hakkında bilgi sunulacak; iş güvenliği kişisel koruyucu donanımların kendilerine verildiğine ve bu araçları kesinlikle kullanacaklarına dair tutanaklar imzalatılacaktır. Denizli ve Antalya illeri ve çevresinde iş güvenliği, iş sağlığı, işyeri hekimliği, risk analizi, ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu hizmeti verdiğimiz komşu illerde bu tutanakları düzenleyebilmesi için taşeron yada işverenlere biz firma olarak vermekteyiz.
  Düzenli aralıklarla demir işleme ve yerleştirme alanları dolaşılarak işçilerin çalışma bölgeleri ve yaptıkları işin nevi olan iş güvenliği ekipmanlarını, kişisel koruyucu donanımları kullanmaları gözetlenecek, kurallara uymayan çalışma yapanlar görülürse derha gerekli ikazlar yapılacak, yetkililere bilgi aktarılacak ve bu gözlemler belge ve fotoğraflarla tutanak altına alınacaktır.
  Demir işleme esnasında meydana çıkan küçük metal parçalarının etrafa atılmayıp, düzenli bir alanda toplanması hususunda gerekli hatırlatmalar yapılıp düzenli aralıklarla kontrol edilecektir.

 • İşyeri Tehlike Sınıflarına ve İşyerinde Çalışan Sayılarına Göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ ndan sertifikalı Antalya daki İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C sınıf belgeli ) İle Hizmet Verilmesi
 • İşyeri Tehlike Sınıflarına ve İşyerinde Çalışan Sayılarına Göre, İşyeri Hekimliği Sertifikalı Antalya’ daki İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İle Hizmet sunulması
 • İşyeri Faaliyetleri, Sağlık ve Antalya ve Alanya ‘daki Çevre Risk Analizlerinin Yapılması
 • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre ve İSG Bilinçlendirme ve Antalya ve Alanya’ da Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
 • İşyerinde Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (ÇİSG) Oluşturulması
 • İşyeri Çalışanların Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
 • İşyeri Çalışanlarına Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
 • Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili Kişisek Koruyucu Donanımlarının Tespit Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması ve Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımının Denetlenmesi raporlarının hazırlanması
 • İşyeri için Sağlık, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerin Yapılması raporlarının hazırlanması
 • İşyeri Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması raporlarının hazırlanması
 • Basınçlı Kaplar, Kaldırma Ekipmanları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması ve raporlarının hazırlanması
 • Acil Durumlarda Müdahale edecek kişilerin eğitimlerinin tamamlanması ve raporlarının hazırlanması
 • İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin gerekli olan Öneriler sunulması raporlanması
 • İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin öneriler yapılması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dökümantasyonun sağlanması , Raporların oluşturulması ve bildirimlerin hazırlanıp sunulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların 10 Yıl Süreyle Arşivde saklı tutulması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İşyeri sahibine danışmanlık hizmeti sunulması

Referanslar için lütfen  tıklayınız.

Diğer web sitelerimize ulaşmak için tıklayınız.  www.issev.com.tr

Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ceren Apt. No: 35 / 101 Muratpaşa / Antalya ( Samanyolu Pastanesi üst geçit yanı)

Tel: 0242 229 4145

www.issev.com.tr

mail: issev.ltd.sti@gmail.com

Çalışma bakanlığı belgeler OSGB-SRT_1.jpg

iş güvenliği uzman belgesi.jpeg

iş sev logo.jpg

Antalya İş SEV OSGB İş Sağlığı Güvenliği Ltd.Şti

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
 • İşe giriş sağlık raporu
 • Lara İş Güvenliği Risk Analizi
 • Atv – Jeep Safari Sigortası
 • Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Öğretmen Kasko
 • Büyüyen Çocuk Sigortası
 • Deutsch (Kasko und Haus Vers.)
 • Emtea Nakliyat Sigortaları
 • English (Private Health Ins.)
 • Dask Deprem Ev Sigortası Antalya
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Hayvan Hayat Sigortası
 • İnşaat Montaj Sigortası (CAR)
 • İşyeri Sigortaları
 • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
 • Kasko Sigorta Antalya
 • Kanatlı Hayvan Sigortaları
 • Antalya Sigorta ve Kasko
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Seyahat Sağlık Sigortası
 • Su Ürünleri Sigortaları
 • Tarsim (Tarım Sigortaları)
 • YANGIN SİGORTASI
 • Yat Sigortası
 • Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası
 • Asker Kasko
 • Devlet Memuru Kasko
 • Eskişehir risk analizi

@isyerihekimi07 tarafından gönderilen tweetler

ANTALYA  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 2017 yılında Antalya ‘da TMGD Danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuştur.

Antalya’da Tehlikeli Madde alanında hizmet veren TMFB -Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan firmalara Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti verir.

Antalya iş güvenliği Antalya Sağlık Raporu Risk Analizi İŞ SEV OSGB LTD.Şti

Değerli serbest muhasebeci ve mali müşavirler;

BAKANLIK ONAYLI ANTALYA İŞ SEV OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ LTD. ŞTİ

Antalya İş Sev İş Sağlığı ve Antalya İş Güvenliği Risk Analizi firmamız ÇALIŞMA BAKANLIĞI’ NDAN ( OSGB ) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi onayını almıştır. Antalya ‘ da İşe Giriş Sağlık Raporu almak için randevu telefonu ve adresimiz aşağıdadır.

Antalya İş Sev İş Sağlığı ve Antalya Sağlık Raporu İş Güvenliği Risk Analizi 100. Yıl Bulvarı Samanyolu Pastanesi Üst Geçit yanında hizmete devam etmektedir..

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Cansever

Antalya risk analizi için ; 0242 229 4145 / 05323155452

Antalya İş Sev OSGB Ltd.Şti www.issev.com.tr

En Uygun fiyatlı İş Güvenliği ekipmanları, ecza dolabı, yangın tüpü, kaçak akım rölesi, acil çıkış ve uyarı levhaları temin etmek için türkiye ‘nin en kapsamlı iş güvenliği sitesine

6331 Sayılı yeni İş Kanunu ‘ na göre işyerinize risk analizi yaptırmadıysanız cezası 3000 lira’ dır. Yaptırmadığınız her ay için ise cezası 4500 Lira olarak uygulanacacktır.

Yeni yasaya göre bir kişi bile çalıştırsanız işyerinize risk analizi yaptırmanız gerekmektedir. En uygun fiyatlı risk analizi için bizi arayınız.

İŞ SEV İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Öz. Eğitim. Tic. Ltd. Şti olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda sıralanmıştır

Antalya İş Sağlığı ve Antalya İş Güvenliği Risk Analizlerinin Yapılması Risk Analiz raporlarının hazırlanması ( Başta Antalya olmak üzere Tüm Türkiye ‘de İş Güvenliği hizmeti vermekteyiz. )

 • Çalışanlara İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri Verilmesi ve eğitim sertifikalarının hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Gürültü Maruziyet Ölçümü Yapılması ve raporlarının hazırlanması
 • İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında İşyeri Durum Tespiti Yapılması, işyeri için İyileştirme Önerileri ve raporları Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Tesisleri Uygulamaları
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
 • İşe giriş sağlık raporlarının hazırlanması

Alanya, Antalya İş Güvenliği firmamızın internet sitesine gitmek için tıklayınız.

Alanya risk analizi, alanya iş güvenliği ve alanya işyeri hekimliği hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçiniz. Risk analizi için Alanya ‘ da bizimle irtibata geçiniz. Gsm 0532 315 5452


 • İş Kazaları

  İstenmeyen iş kazaları ve meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği programlarında ilk olarak ele alınması önem teşkil eden durumlardan birisidir ve en önemlisidir. İş Sev Antalya ve Denizli İş Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak biz de bu yüzden “iş kazası” ve meslek hastalıklarını önlemek adına özveriyle çalışıyoruz.

 • Risk Değerlendirme

  Risk Değerlendirme Raporları, bir diğer ismi ile “Risk Analizi Raporu” firmamız tarafından her işletmeye özel hazırlanmaktadır. Denizli Antalya İş Sev İş Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak risklerin algılanması, fotoğraflanması ve değerlendirilmesi iş sağlığı ve güvenliği bilincini meydana getirmede ilk sıraya koyduğumuz konulardan biridir. Firmamız Antalya ve Denizli İş Sev OSGB iş Güvenliği olarak; yalnızca iş güvenliği uzmanlarının değil, iş ve meslek hayatında olan herkesin bu konuda bilinçli olması gerektiğini düşünüyoruz.

 • Çalışma Yaşamı ve Özel Risk Grupları

  İş Hayatında kadınlar, engelliler, genç çalışanlar ve özel ilgi isteyen işçileri içine alan özel risk grupları hakkında firma olarak önemle çalışıyoruz.


 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu

  Bu yayınımızda iş kazası ve meslek hastalığı başlığı altında örnek yargı sonuçlarından yola çıkarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal anlamda işletme sahiplerinin yükümlülüklerine yer vereceğiz. 

  1. İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliği

  İşletme sahibinin çalışanı gözetme ve kollama yükümlülüğğünün en önemli maddelerinden biri iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğüdür. Bu sorumluluğun içeriği ve sınırlarının belirlenmesinde Yargıtayımız 21. Hukuk Dairesi, insan yaşamının kutsallığından yola çıkarak bizce de en isabetli başlangıç noktasını göstermiştir. Bundan dolayı işletme için yapması gereken hizmete giderken ıslak ve kaygan zeminli yolda iniş esnasında frenlerinin arızalanması sonucu meydana gelen kaza sonucunda çalışanın hayatını kaybetmesi sonucu olarak mirasçılarının açtığı maddi ve manevi tazminat davasına göre: konu 7.2.2006 tarihli kararda (21 HD., E. 2005/13299, K. 2006/810, Legal-İSGHD, 2006, S. 11, s. 1059-1062; aynı yönde 7.7.2006 E. 2006/7203, K. 2006/7547, Çalışma ve Toplum, 2007/3, 14, s. 343-344) kusur bilirkişi işverenin teknik arızadan dolayı kusurunun bulunmadığı ancak 2198 sayılı yasanın 85. ve Borçlar Kanununun 55. maddeleri uyarınca işletme sahibinin olaydan sorumlu olacağı sonucuna varmıştır. 21. Hukuk Dairesi haklı olarak anılan hükümler sonucunda işletme sahibinin de sorumlu olduğunun doğru olduğunu, fakat davalı işverenin kusura dayanan yükümlülüğünün bulunmadığının kabulünün doğru olmadığını söylemiştir.

  Özel Daire oldukça uygun bir sonuç ile ; İnsan hayatının kutsallığı neticesinde işletme sahibi, işyerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını sağlamak için gereken tüm önlemleri almak ve bu konudaki şartları yerine getirmek ve istenen araçları eksiksiz temin etmekle sorumlu olduğu İş Kanununun 77. maddesinin açık buyruğudur diye belirtererk, bu kazaya karışan aracın 1982 model olup kaza tarihinde 15 yaşında olduğu, periyodik bakım ve kontrollerinin olduğuna dair işletme sahibince herhangi bir bilgi ve belge gösterilmediği, işletmede ve araçta alınması gereken tedbirler alınmış olsaydı ve aracın bakımları düzenli yapılmış olsaydı, ekonomik ömrü biten araçlar yenilenmiş olsaydı kazanın meydana gelmeyeceğinden yola çıkarak kusur raporunun hükme dayanak alınmasının doğru olmadığı sonucuna varmıştır. Bizce de kararı doğrudur.

  İnşaatların yapım esnasında Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

  Kazı Esnasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri

  Bu yazımızda Antalya ve Denizli’ de faaliyet gösteren firmamız İş Sev İş Sağlığı ve iş güvenliği firmamızın hizmet verdiği firmalarda çalışacak işçiler, ekip yada taşerona, toplu olarak, meydana gelebilecek iş kazası ihtimalleri ve dikkate değer hususlar hakkında özet bilgiler anlatılarak işin hangi aşamalarında ne bibi iş güvenliği araçlarını ve kişisel koruyucu donanımları kullanacakları belirtilecek ve bu araçlar hakkında bilgiler anlatılacak ; iş güvenliği kişisel koruyucu donanımların kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair tutanaklar düzenlenip imzalatılacaktır.

  1. Aşamada yapılan gözlemler sonucu olarak, işçileri ve çevre yapılarını koruyup kollamak için oluşturulan iksa tedbirleri ile alakalı teknik çalışanların gözetiminde tamamlanacak, projesine uygun olarak yapılmış olduğu yapılan iş ile alakalı çalışanlarca belgelendirilmesi gerekecektir.
  Kazı işleminin yapılması ve kazılan kısmın uzaklaştırılmasında görev yapacak makine, ekipman ve araçların operatör ve şöförleri ile yardımcılarına, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat etmeleri istenen konular hatırlatılacak ve istenen ikaz ve uyarı levhaları asılacaktır.
  Kazı bölgesinde kayma ve düşmelerin önlenmesi, taş veya moloz yuvarlanmalarının önlenmesi için bu alana araç, mühendis, uzman ve işçilerin güvenli bir şekilde nasıl girip çıkmaları ile ilgili konular yetkililerle paylaşılarak önlemler alınacak ve bu tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

 • Düzenli aralıklarla çalışma bölgesi dolaşılarak işçilerin çalışma ortam gözetimi ve yapılan işin olmazsa olmazı olan iş güvenliği araçlarını ve kişisel koruyucu donanımları kullanıp kullanmadıkları gözetlenecek, iş güvenliği kurallarına uymayan işçiler uyarılacak, fotoğrafları çekilecek, yetkililere bilgi aktarılacak ve bu yapılan uygulamalar belgelerle tutanak haline getirilecektir.

 • Beton ve Betonarme Kalıp Aşamasında dikkat edilecek iş güvenliği ve iş sağlığı önlemleri
  Kalıpçı; ekibi yada taşeronuna, kalıp yapımı esnasında meydana gelebilecek iş kazası ihtimalleri ve dikkat edilmesi istenen konular hatırlatılacak; buna bağlı olarak işin hangi bölümlerinde ne tür iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları gerektiği aktarılacak ve bu ekipmanlar konusunda bilgi aktarılacak; iş güvenliği ekipmanlarının kendilerine teslim edildiğine dair ve bunları kullanmayı kabul ettiklerine dair tutanak düzenlenip evrak dosyalarında muhafaza edilecektir. Antalya ve Denizli’ de iş güvenliği, işyeri hekimliği, işe giriş sağlık raporu, risk analizi hizmeti verdiğimiz firmalarda biz bu tutanakların imzalatılmasında yardımcı olmaktayız.

 • Her defasında beton ve B.A elemanın kalıbı bitirdikten sonra, beton dökümüne geçilmeden evvel kalıbın komuyla ilgili teknik çalışan tarafından incelendiğine ve olabildiğince sağlam ve güvenilir olduğuna dair tutanak düzenlenerek dosyalarda muhafaza edilecektir.
  Döşeme kalıplarında bulunan (baca, asansör yuvası vb.) büyük boşlukların üzerinin gereğine uygun bir şekilde kapatılması yada çevresine koruyucu korkuluk yapıldığının ilgili teknik çalışanca denetime tabi tutulduğuna dair tutanaklar düzenlenerek dosyalarda muhafaza edilecektir.
  Kalıp sökülmeden evvel ilgili teknik elemandan izin alındığını gösteren belge alınmalıdır.
  Sökülen parçaların düzensiz bir şekilde ortada bulunmaması, çivileri topladıktan sonra düzgün bir şekilde depolanması iş güvenliği açısından gereklidir ve Antalya ve Denizli ‘ de iş güvenliği, iş sağlığı, işyeri hekimliği hizmeti verdiğimiz tüm firmalarda bu denetimi sağlamaktayız.
  Düzenli periyotlarla kalıp yapım veya söküm alanları dolaşılarak çalışanların çalışma ortamı ve yaptıkları işin olmazsa olmazı olan iş güvenliği kişisel koruyucu donanımları ve ekipmanlarını kullanmaları sağlanacak ve sürekli denetimi tabi tutulacaktır. Kuralına uygun olmayan çalışma yaptıkları görülürse hemen uyarılacak, yetkililere aktarılacak ve bu işlemler tutanak haline getirilecektir.

  Betonarme Çeliklerinin montajı ve işlenmesi esnasında yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri:
  Demirci ustaları ve ekibi yada taşeronuna, demirlerin işlenmesi ve yerleştirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek iş kazası ihtimalleri ve üzerinde dikkatle durulması gereken konular tekrarlanıcak; bu konuda işin hangi bölümlerinde hangi iş güvenliği ekipmanlarını kullanacakları belirtilerek bu ekipmanlar hakkında bilgi sunulacak; iş güvenliği kişisel koruyucu donanımların kendilerine verildiğine ve bu araçları kesinlikle kullanacaklarına dair tutanaklar imzalatılacaktır. Denizli ve Antalya illeri ve çevresinde iş güvenliği, iş sağlığı, işyeri hekimliği, risk analizi, ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu hizmeti verdiğimiz komşu illerde bu tutanakları düzenleyebilmesi için taşeron yada işverenlere biz firma olarak vermekteyiz.
  Düzenli aralıklarla demir işleme ve yerleştirme alanları dolaşılarak işçilerin çalışma bölgeleri ve yaptıkları işin nevi olan iş güvenliği ekipmanlarını, kişisel koruyucu donanımları kullanmaları gözetlenecek, kurallara uymayan çalışma yapanlar görülürse derha gerekli ikazlar yapılacak, yetkililere bilgi aktarılacak ve bu gözlemler belge ve fotoğraflarla tutanak altına alınacaktır.
  Demir işleme esnasında meydana çıkan küçük metal parçalarının etrafa atılmayıp, düzenli bir alanda toplanması hususunda gerekli hatırlatmalar yapılıp düzenli aralıklarla kontrol edilecektir.

 • İşyeri Tehlike Sınıflarına ve İşyerinde Çalışan Sayılarına Göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘ ndan sertifikalı Antalya daki İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C sınıf belgeli ) İle Hizmet Verilmesi
 • İşyeri Tehlike Sınıflarına ve İşyerinde Çalışan Sayılarına Göre, İşyeri Hekimliği Sertifikalı Antalya’ daki İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İle Hizmet sunulması
 • İşyeri Faaliyetleri, Sağlık ve Antalya ve Alanya ‘daki Çevre Risk Analizlerinin Yapılması
 • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre ve İSG Bilinçlendirme ve Antalya ve Alanya’ da Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
 • İşyerinde Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (ÇİSG) Oluşturulması
 • İşyeri Çalışanların Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
 • İşyeri Çalışanlarına Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
 • Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili Kişisek Koruyucu Donanımlarının Tespit Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması ve Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımının Denetlenmesi raporlarının hazırlanması
 • İşyeri için Sağlık, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerin Yapılması raporlarının hazırlanması
 • İşyeri Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması raporlarının hazırlanması
 • Basınçlı Kaplar, Kaldırma Ekipmanları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması ve raporlarının hazırlanması
 • Acil Durumlarda Müdahale edecek kişilerin eğitimlerinin tamamlanması ve raporlarının hazırlanması
 • İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin gerekli olan Öneriler sunulması raporlanması
 • İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin öneriler yapılması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dökümantasyonun sağlanması , Raporların oluşturulması ve bildirimlerin hazırlanıp sunulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların 10 Yıl Süreyle Arşivde saklı tutulması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre İşyeri sahibine danışmanlık hizmeti sunulması

Referanslar için lütfen  tıklayınız.

Diğer web sitelerimize ulaşmak için tıklayınız.  www.issev.com.tr

Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ceren Apt. No: 35 / 2 Muratpaşa / Antalya ( Samanyolu Pastanesi üst geçit yanı)

Tel: 0242 229 4145

ANTALYA TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. 

Antalya  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 2017 yılında Antalya ‘da TMGD Danışmanlık hizmetleri vermek için kurulmuştur.

Antalya’da Tehlikeli Madde alanında hizmet veren TMFB -Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan firmalara Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti verir.

Antalya iş güvenliği Antalya Sağlık Raporu Risk Analizi İŞ SEV OSGB LTD.Şti

Değerli serbest muhasebeci ve mali müşavirler;

BAKANLIK ONAYLI ANTALYA İŞ SEV OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ LTD. ŞTİ

Antalya İş Sev İş Sağlığı ve Antalya İş Güvenliği Risk Analizi firmamız ÇALIŞMA BAKANLIĞI’ NDAN ( OSGB ) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi onayını almıştır. Antalya ‘ da İşe Giriş Sağlık Raporu almak için randevu telefonu ve adresimiz aşağıdadır. Antalya İş Sev İş Sağlığı ve Antalya Sağlık Raporu İş Güvenliği Risk Analizi 100. Yıl Bulvarı Samanyolu Pastanesi Üst Geçit yanında hizmete devam etmektedir..

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Cansever

Antalya risk analizi için ; 0242 229 4145 / 05323155452

Antalya İş Sev OSGB Ltd.Şti www.issev.com.tr

En Uygun fiyatlı İş Güvenliği ekipmanları, ecza dolabı, yangın tüpü, kaçak akım rölesi, acil çıkış ve uyarı levhaları temin etmek için türkiye ‘nin en kapsamlı iş güvenliği sitesine

mail: issev.ltd.sti@gmail.com

Çalışma bakanlığı belgeler OSGB-SRT_1.jpg

iş güvenliği uzman belgesi.jpeg

iş sev logo.jpg


Bir cevap yazın