Eskişehir risk analizi

Eskişehir Risk Analizi ve İş Güvenliği Eğitimleri için arayınız.

01.01.2013 tarihi itibarıyla en az bir çalışanın bulunduğu tüm işyerleri , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu gereği , tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın , risk analizi ve acil eylem planı yaptırmalı ,
ayrıca çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini almasını sağlamalıdır. Şayet , işverenin birden fazla
işyeri mevcut ise bu işlemleri , her bir işyeri için ayrı ayrı yaptırması gerekmektedir. Bununla beraber ;
a)50 kişinin altında çalışanı bulunan işyerlerinin hekim ve uzman bulundurma zorunluluğu tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıftaki işletmeler için 01.07.2014 tarihine , az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler içinse 01.07.2016 tarihine
ertelenmiştir.
b)50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinin hekim ve uzman bulundurma zorunluluğu az tehlikeli , tehlikeli
ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler için 01.01.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
İş müfettişleri tarafından yapılan denetimler neticesinde, kesilen idari para cezaları çok yüksek olup , risk
analizinin yapılmaması tesbitinde herbir işletme için 3.000 TL , devam eden aylarda yapılmadığının tesbiti halinde
4.500 TL, acil eylem planının yapılmamasının cezası herbir işyeri için 1.000 TL , devam eden aylarda yapılmadığının
tesbiti halinde 1.500 TL, iş güvenliği eğitimi almamış personelin tesbiti halinde ise kişi 1.078 TL para cezası
bulunmaktadır. Ayrıca , tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerde , risk analizinin yapılmaması işyerinin
durdurulması sebebidir.
Bu yüzden , 6331 sayılı bu kanunun işverenlere getirdikleri sorumlulukları ve yaptırımları iyi anlaşılıp doğru
algılanmalı , işletmelerin idari cezalarla karşı karşı kalmaması , olası iş kazası ve meslek hastalıkları
risklerinin mümkün olduğunca erken belirlenip bertaraf edilmesi ve daha sağlıklı ve güvenliği işletmelerin
oluşturulması için , tecrübeli ve profesyonel iş güvenliği uzmanlarından destek alınması gerekmektedir.
Biz , İşsev OSGB olarak sizlere kanun gereği her türlü iş güvenliği hizmetlerini profesyonel ve tecrübeli uzman
kadromuzla yerine getirirken , sizler üretim ve satışlarınızla ilgilenirken , olası tehlike ve riskler için verim
ve zaman kayıplarına uğramazsınız.