Hayvan Hayat Sigortası

TARSİM BÜYÜK BAŞ VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Siz değerli besicilerimizin ülke ekonomisine olan katkılarının artarak devam etmesi umuduyla, devlet desteğinden bu poliçede de yararlanabilirsiniz.

Hayvanlarınız için yaptırdığınız bu sigortanın ödemeniz gereken tutarının yarısını devlet sizin yerinize ödemektedir. Hayvanların sahibinin ödemesi gereken tutarın yüzde 25 ' i peşin alınır. Kalanını ise taksitle ödeyebilirsiniz. Sigortanın geçerli olması için
taksitlerinizi aksatmadan ödemeniz gerekmektedir.

İnfilak, yangın, güneş çarpması, doğal afetler ve benzeri kazalar sonucu hayvanlarda görülen; ölüm, hastalıklar, yavru atma, doğum, gebelik, mecburi kesim ve cerrahi müdahale durumlarında sigortalımıza gördüğü zararın bedeli ödenir.

Ayrıca yılan, böcek sokmaları, zehirli ot ve yiyeceklere bağlı zehirlenmeler sonucunda besicinin gördüğü zarar sigorta tarafından karşılanır.

Herhangi bir problemle karşılaştığınızda birgün içinde veteriner yardımı ile tarsime hasar ihbarında bulunmanız gerekmektedir.
Çiftçi, hayvanlarını mutlaka ; TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemine dahil ettirmek zorundadır.

TARSİM KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SİGORTASI

Hayvan Kayıt Sistemine kayıt edilmiş olan; damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için geçerli olan küçük baş hayvanlara da Hayvan Hayat Sigortası düzenleyebilmekteyiz. Diğer Hayvan hayat sigortalarında olduğu gibi küçük baş hayvanların sigortalarının da yarısını teşvik amacıyla devlet ödemektedir.

web tasarım