İnşaat Montaj Sigortası (CAR)


Sevgili Dostlar ;


İnşaat yapmaya karar verdiniz ve inşaat için gerekli herşeyiniz hazır.Projeniz , malzemeniz , ekibiniz .......

Peki ; inşaata başladığınız andan bitimine kadar süre içindeki sizi bekleyen risklere de hazırmısınız ? Bu risklere karşı güvenceniz varmı ? İşte tam bu andan itibaren Allianz yine yanınızda; en geniş kapsam ve avantajıyla Allianz siz sevgili müşterilerimize CAR ( inşaat , montaj ) diğer adıyla mühendislik sigortasını sunuyor...

Ayrıca diğer firmamız olan İş Sev İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti ; inşaatınızın risk analizini uygun fiyatlarla yapıyor. Risk analizi; 6331 sayılı yeni yasa gereği tüm inşaatlar ve iş yerileri için yapılması zorunludur. Yaptırmayanlara 3000 TL para cezası kesilmektedir. Ve Antalya bu uygulama da pilot bölge seçilmiştir. Acilen yaptırılmasını tavsiye ederiz.

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Oluşabilecek bazı insan Hataları;
İnşaatın yapımında çalışanlar veya üçüncü şahısların hatasından veya
kötü niyetli davranışlarından kaynaklanan, dalgınlık, unutkanlık,
hırsızlık ve sabotaj gibi olaylardır.


Yaşanılmış örnekler:


Örnek 1: Haydarpaşa Tren Garı yangınındaki olay;
Bu olayda olduğu gibi her türlü bina, onarım, tadilat, yapım işlerini
kapsama alır.

Örnek 2: Selçuk Kuşadası yolu üzerinde çok katlı bir otel inşaatı.
Vincin taşıyıcı kolu üzerindeki harç kovası 10 ton (25m den) kalıbın
üzerine düşüyor. Delip geçiyor. Alt katın hasır betonunu patlatıyor.
Ortaya çıkan masraf çok büyük oluyor .


Örnek 3: Yeşilyurt Hava Harp Okulu binasının çatı izolasyonunda bazı
kaynakların yapılmadığını görmüş. Müteahhit kaynak ekibiyle geliyor.
15 dakika da tüm izolasyon malzemeleri alev alıyor. Bu insandan
kaynaklanan risktir.

-3. Şahıs Sorumluluk Teminatı :
İnşaatın yapımı esnasında meydana gelen bir olay sonucu 3. Kişilerin
uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminata alır.
Örneğin Antalya yöresinde bir yol inşaatı çevresinde sera,
restaurant vb. var ise ve inşaatın yapımı sırasında bu inşaat
faaliyetinden dolayı çevreye zarar veriyorsa , bu zararların
ödenebilmesi için 3. Şahıs sorumluluk teminatı eklenmiş olmalıdır.
Temel kazılırken yan bina kazıdan dolayı yatarsa bu müteahhidin
sorumluluğudur. Bu yüzden bu teminatın yüksek bedellerde olması
gerekmektedir.
Yine Haydarpaşa yangınında yapılan iş sigortalıdır.
Yalnız yapılan iş tanımında sadece çatı tadilatı vardır ve bu bedel
üzerinden sigortalanmıştır. Ama binaya da büyük zarar vermiştir.
Burada bina sigortasından binanın masrafı ödenip çatı tadilatı için
müteahhit tarafından yaptırılan all risk poliçesine rücu edilecektir.
Burada 3. Şahıs sorumluluk teminatı mutlaka olmalıdır.
Olaylardan çoğu zaman işveren sorumludur . Örneğin ; işçinize baret
ve emniyet kemeri verdiğiniz ve uyardığınız halde kullanmıyorsa bile
işveren kusurlu sayılır. Onu orada çalıştırmamanız gerekir. Mahkeme
de ben uyardım takmadı demeniz bir şey ifade etmez.
Çalıştırmamalısınız.-Bakım Devresi Teminatı;
Müteahhitte işin yapım süresi deklare edildikten sonra 1 yıl
sorumluluk verir. Buna bakım devresi denir. Bir tutanak düzenlenir.
İnşaatı yaptıran kurumun kontrol mühendisi ve inşaatı yapan
mühendisler bu tutanağı düzenler.
İnşaat bittikten sonra kullanımdan doğan risklerden müteahhit sorumlu
değildir. Ama inşaatın yapımı aşamasındaki bitirilemeyen aksaklıklar
bakım devresinde tamamlanmalıdır. Bu aksaklıkların giderilmesi
esnasında oluşan insan hatalarından yada inşaattan kaynaklı riskler
''bakım devresi teminatı '' na göre kapsam altına alınır.ÖNEMLİ : İnşaat üzerindeki değişikliklerin sigorta şirketine
bildirilmesi zorunludur.
Çoğu işte gecikmeler olabilir. Fiili zaman uymayabilir. Ve şartlar ve
inşaat metodları değişebilir.


Örnek; İstanbul Vatan Cad. Metro Hattı inşası edilirken (metot: aç
- kapa metodu) 1 şerit kapatıldı, kazıldı ve üstü kapatıldı.
Bu projede sigortacıya verilen bilgide şu var; 5 - 6 metre kazı
derinliği olduğu için heyelanı önlemek için perde duvar düşünülmüş.
Büyük bir iş olduğu için Avrupa' dan reasürlerle görüşülmüş.
Reasürler proje kabul etmiş ve poliçeyi hazırlamış.
Perde duvardan vazgeçiyor ve metal duvarlarla kapatıyor. Bunu sigorta
şirketine bildiriyor ama sigorta şirketi reasürle paylaşmıyor. Çok
güçlü bir yağmur yağıyor, inen su metal duvarları söküp atıyor ve burası
bir olimpik havuz gibi oluyor. Şevler yıkılıyor ve sigorta şirketi
hasar tespiti yaptırıyor. Reasür ödemiyor. Ama sigorta şirketi hasarın
tamamını ödemek zorunda kalıyor. Çünkü müteahhit sigorta şirketine bildirerek üzerine düşen görevini yapıyor.


-Çapraz Sorumluluk Teminatı
Müteahhidin altında çalışan taşeronların birbirlerine vereceği zararları teminat altına alır.
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri Teminatı ;
Burada dikkat edilmesi gereken bu teminatın terörle alakası yoktur. Terör için ek teminat verilmelidir.
Seylap, Yangın gibi katastrofik zarar ihtimalleri varsa klozlar çok
önemlidir. Örneğin; Şantiyen son 20 yıldır hasar görmemiş yerde olmalı
diyorsa ve bu tür klozlar varsa bunu sigortacıyla konuşmalı. Çünkü şantiye yerini belediye
gösteriyor. Sigorta şirketinin istediği şartlara belediyenin gösterdiği yer uymayabilir.Poliçe üzerine eklenebilen 112 No' lu kloz çok önemlidir.

Çok katlı bina yapıyorsanız, örneğin 11.
Katın betonunu dökerken yangın söndürme teçhizatı 10. Katta olmalı. Çünkü
bizim ülke şartlarına göre uygulaması zordur. Sigorta şirketleri bu
konuda iyi niyetli davranmaktadır ama yine de dikkat etmeniz gereklidir. Bu uygulama yurtdışında zorunludur
ve yapılmaktadır.

Sigorta Şirketinden İyi Fiyat Alabilmek İçin Ne Yapmalı?

Sigorta yapılırken sigorta şirketine inşaatın planlarını, gelişme ve detaylarını iyi aktararak daha iyi bir fiyat alınabilir.

Örneğin; İstanbul da 1985 yılında doğalgaz firması. Fiyat almak istiyor. Proje büyük olduğu için reasüre danışılıyor. Reasür önce çok riskli buluyor. Ve Çok yüksek bir fiyat istiyor. Sonrasında
proje hakkında bilgi isteniyor. Mali Müşavirden müteahhidin bilgisi
isteniyor. Bu projeyi uygulayacak firma sahibi ile sigorta şirketi
görüşmeye gidiyor. ve şu bilgileri paylaşıyor: Tüm İstanbul' a doğalgaz boruları döşenecek.
Bu proje 6 ana noktada çalışacak. Ve her noktada 6 ay çalışılacak. 34 ay
patlama ihtimali yok. İş tamamen bitince gaz vermeye başlanılacak.
Kontrol noktaları olacak. Test edilecek .
Müteahhitle sigorta şirketi arasında analiz yapıldığı için çok daha
uygun fiyatla sigorta yapılması sağlanıyor.


Müteahhidin dikkat etmesi gereken önemli noktalar:

Müteahhidin inşaat yönetmeliklerine göre davranması zorunludur ve
önlemlerini almakla yükümlüdür.
Örneğin:
Üst kat (3. kat) kalıpta. Hatalı malzeme (çelik donatı, çimento vs.) bu kata döküldü. Çimento sertleşmiş ve
kalıbı çıkarınca alt kata zarar vermiş. Bu durumda sigorta şirketi
yanlış yapılan kısmın hasarını ödemez ama doğru malzemeyle yapılmış
kısmın hasarını öder.

Örnek2:
6 katlı yapı; Hatalı malzeme 4. kata döküldü. Üst katlar yıkıldı (5-6)
aşağı kata zarar verdi. 5. 6. Katların malzemeleri doğru malzeme ise
bu katların hasarı ödenir ve 3. 2. 1. Katlara verdiği hasarda ödenir.
Ama 4. Katın hasarı hatalı malzeme ile yapıldığı için ödenmez.
Ayrıca sigorta şirketi tazminatı öder ve hatayı yapana rücu eder.

Örnek3;
5 katlı bir öğrenci yurdu inşa edilmiş. Mayıs' ta bitmiş.
Büyük bir kısmı olur almış. Tutanaklar incelenmiş. Kontrol mühendisi
ve müteahhit görsel olarak bakmış. Görülemeyen aksaklıklar var.
Örneğin; merdiven tırabzanları risk oluşturabilir. Kontrol mühendisi
bakım döneminde müteahhide bunları yaptırması gerektiğini rapor eder.
Görülemeyen aksaklıklardan dolayı yağmur dereleri bina üzerinde gerekli eğim verilmediği
için problem oluşturdu. Bu sorunların 1 senelik bakım devresinde giderilmesi gerekir.
Bu süreç zarfında müteahhidin yada işçilerin hatalarından kaynaklanan sorunları çözmeye çalışırken oluşabilecek riskleri all risk poliçesi kapsam altına alır.

Kamu İhalelerinde; asıl sigortalı kamu kuruluşudur. Müteahhit işi
üstlenendir. Poliçe üzerinde sigortalı tanımı içinde o kamu
kuruluşunun adı; ana müteahhidin adı ve taşeronların isimleri ifade
edilmektedir. Taşeronların ve alt taşeronların ismen zikredilmesi şart
değildir. Ana müteahhitle taşeronların ilgili sözleşmeleri mutlaka olmalıdır ki
teminata dahil olsunlar.
Özel sektör kendine bir yatırım yapıyor ise aynı metotla bu sigortayı
yaptırmalıdır.
Örneğin; yer altı işi (kablo döşeme, kanalizasyon, doğalgaz boru)
yapıyorsanız; sigorta şirketi şart koşar. Mevcut alt yapılara
vereceğin zararları teminata kabul edebilmem için mutlaka alt yapı
konusunda çalışacağın kurumlardan bilgi almam gereklidir. Örneğin;
sokağın sağında derler doğalgaz boru hattı için solda çıkar.
Yine derler ki bu sokağın altı boş. İstanbul da sokakta kazı yaparken
orta gerilim hattına kepçe dalmış ve işçiler ölmüş, makineler zarar
görmüştür.
SORU: Haydarpaşa yangınında müteahhit orayı 10 birim üzerinden sigorta
yaptı (sadece çatı). Haydarpaşa yangını diğer bölümlere sıçradığı için
50 birimlik bir hasar oldu. Bu durumda ne olur?
Eğer siz müteahhitseniz ve yaptığınız işi sigortalarken bu poliçeye
mevcut yapı teminatı koymanız gerekmektedir. Tamamı için değil de
verebileceği zararı düşünerek ilk ateş teminatı almanız gerekmektedir.
Bu durumda Haydarpaşa' nın yangın sigortası varsa sıçrayan kısmı o
ödeyip müteahhitin poliçesine rücu edecektir.
Konut inşaatı yapıyorum ve bunu yaparken müşteri gelip kaza oluyorsa
(asansör boşluğuna düşüyorsa) sıkıntı vardır. İnşaat poliçesi içindeki
3. Şahıs Sorumluluk bunu kapsamaz. Bunu sigorta şirketinin kabul
edebilmesi için özellikle poliçeye yazdırmanız gerekmektedir. 3. şahıs
sorumluluk bina etrafındakilere verilecek zararı kapsar.
İnşaat sigortaları öngörülen proje sırasına göre hazırlanır. Sigorta
süresi bittiği halde iş bitmezse sigorta süresi uzatılmalıdır. Kamu
ihalelerinde '' süre uzatım belgesi'' Sigorta Şirketine ibraz
edilmelidir. İnşaat süresi ne zaman biterse bakım süresi o zaman
başlar.
Kat karşılığı bina yapılırken;
Mal sahibi = Arsa sahibi
Yüklenici = Müteahhit olarak;
Bu durumda poliçede müteahhit sigorta ettiren olmalıdır. Binayı yapan yüklenici
olarak belirtilmelidir.
Sigortalı = Mal sahibi olur.
Müteahhitle % 50 kat karşılığı anlaşma durumunda ise;
Olayın yarısı bittiğinde hasar meydana
geliyor ve arsa sahibine verilecek evleri hasar görüyorsa, poliçede hem
arsa sahibi hem de müteahhit belirtildiyse paylaşımlı bir hasar
ödemesi olur.
Burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta inşaat malzemeleri kapalı bir yerde kilitli tutulmalıdır. Aksi halde
hırsızlık teminatı geçerli olmaz. Yada bekçi olmalı. Ve darp ile çalınırsa
ödenir. Zor kullanılarak yada darp edilerek oluşturulan olayı
hırsızlık olarak tanımlar.

Teminat Dışı olan hasarlar;
* Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürüme sonucu ortaya çıkan hasarlar
teminata girmez.

-Kasten ve bilerek sebep olunan olaylar sonucu oluşan tazminat istekleri

-Özel bir anlaşmaya dayanan ve sigortalının kanuni sorumluluğunu kapsamayan durumlar

-Harp, istila, ihtilal, isyan gibi durumların sonucu askeri hareketler sonucu oluşan zararlar

-Terör olaylarının sonucu alınan önlem ve girişimler için yapılan askeri hareketlerin sonucu oluşan zararlar teminat altına alınamaz.


* İnşaatın yapımında kullanılan inşaat ve teçhizatın mekanik ve
elektronik arızası ve kırılmalar teminat dışıdır. Bunların ödenmesi
için Makine Kırılması poliçesi yapılmalıdır.
* Envanter açıkları teminata girmez.
Örneğin; Lavabo alınmış inşaat biterken 5 tane eksik olduğu fark
edilmiş . Bu sigorta şirketi için kabul olmaz.
* Bakım devresinde; kullanmadan ve doğal afetlerden meydana gelen
hasarları ödemez. Bunun için yangın poliçesi yapılmalıdır. Kamu yada
özel sektör farketmez.

*** Burada bir istisna söz konusudur. Toplu konut idaresi kendi inşaatlarındaki konut inşaatlarında özel
bir şartname ile bakım devresinde meydana gelen deprem, yangın vb.
riskleri teminat altına almıştır (sigorta şirketi bunu kabul ettiği
için durum böyle. Bunu reasürler kabul edebilir yada etmeyebilir.)

Vizit Kloz Bakım Devresi : Eksik kalmış işleri yapmak için bakım devresidir.
Extendel Maintenance ( Genişletilmiş Dolum Devresi) : All Risk
Teminatı; bakım devresi başında bitmiş anlamına gelir.
* Nakit para, kıymetli evrak, fatura gibi borç delilleri teminata alınmaz.
* Kolluk kuvvetlerin kullandığı biyolojik silahlar sonucu zarar
teminat dışıdır.

MONTAJ SİGORTALARI:
Bu kısma kadar inşaat all risk ile birebir aynıdır. Tek farkı vardır.
Montaj sigortalarının teminatı içinde 4 haftalık tecrübe süresi
teminatı vardır. Yani makinalarımız aktif olarak çalışmaya başladıktan
sonra ( montaj bittikten sonra 4 hafta) tecrübe etmiş oluyoruz.
Montajda sıkıntı oldu mu ya da olmadı mı? Bundan dolayı 4 hafta süre konmuştur.
Binaya ilk yerleşim olur olmaz hamal adımını içeriye atar atmaz all
risk teminatı biter. O saatten itibaren yangın poliçesi yapılmalıdır.
Yapı kullanma izin belgesini alır almaz, yangın sigortasını yaptırmak
gerekmektedir.


KLOZLAR:
Grev, Lokavt, Halk Hareketleri klozu;
168 saat içinde meydana gelen tüm hasarlar tek hasar olarak işlem
görür. Teminatlar buna göredir. Depremde bu 72 saat'tir.

Kloz no 013: Şantiye dışında depolanan inşaat malzemeleri teminatı.
Eğer şantiye dışında bir depolama mevcutsa bu kloz olmalıdır.

Kloz no 09, 10, 12: Deprem, Sel ve Fırtına muafiyet klozlarıdır. Bu
klozlar varsa bu teminatlar yok demektir.

Kloz no 101: Tünel ve Galeri inşaatı özel şartlar klozu: Bu klozda artan maliyetleri
sigortacı ödemeyecektir. Örneğin; büyük bir taş yer değiştirmiştir,
çökmüştür. Bundan dolayı maliyet artışını sigortacı ödemeyecektir.

Bu poliçe netice zararlarını ödemez. Örneğin Marmaris'te telekomun
kablosu kopmuş Telekom gelir kaybetmiştir ve bunu müteahhitten
istemiştir. Sigorta şirketi kablonun tahribatından doğan zararı öder
ama Telekom hattının kopmasından dolayı gelir kaybını ödemez. Çünkü bu
riskin ne kadar olduğu belli değildir ve poliçeye bunu yansıtamaz.

Kloz no 107: Şantiye binaları ve inşaat malzemeleri depo klozu.

Kloz no 111: Toprak kayması sonucu enkaz kaldırma giderleri teminatı.

Garanti teminatı: Makinaların montajından 1 yıl sonrasına kadar
kullanıcının hatalarından kaynaklanan hasarları teminata alır.

Düzenlendiği iş konuları ;

Alt yapı ve üst yapı niteliğindeki yapım - müteahhitlik işleri , yol yapımından köprüye , meskenden fabrikaya , trafo tesisinin kurulmasından bir baraj inşaatına kadar her türlü küçük - büyük yapım ve tesisat işlerini içeren bir poliçedir. Bu poliçede yenileme yoktur. Proje süresine bağlıdır. Süre baz alınmaz ( 1 günlük - 3 aylık - 10 yıllık ) proje bitişine bağlıdır. Devletin yaptırmakla yükümlü olduğu sigortadır.

İçerdiği ana teminatlar ;

Aklınıza gelebilecek her türlü doğal afetler ;

deprem
sel - seyelan
toprak kayması , toprak çökmesi , kaya düşmesi
fırtına
yıldırım
çığ , don

Bunun dışında ; hırsızlık , sabotaj , kara ve hava taşıtlarının çarpması , yangın , infilak , düşme , kırılma , yuvarlanma......

Ana teminatlarımızın dışında ek teminat olarak ;

Grev , Lokavt , Halk Hareketleri , Terörizm
İnşaat makina ve Tesisleri
Şantiye Tesisleri
Mevcut Bina ve tesisleri
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti
Çapraz Sorumluluk
Bakım Devresi
Yurtiçi Nakliyat
Ekspres Nakliyat , Fazla Mesai Ücretleri
gibi teminatlar mevcuttur.

Sevgili müşterilerimiz ; sizler sadece inşaatınızın ne kadar başarıyla tamamlandığıyla ilgilenin, bizler ise inşaatın başlamasından bitimine kadar süre içinde ortaya çıkabilecek tüm aksiliklerle ilgilenelim...

Sevgili Dostlar ; unutmayın ki sigorta sizi zengin etmez , başınıza gelen ani ve beklenmedik durumlardaki hasarınızı ve zararınızı giderir.

Allianz ayrıcalığıyla sizde farkınızı yaratın...

Daha geniş ve ayrıntılı bilgi için lütfen acentemizle irtibata geçiniz.......