İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

Ticari işletmelerde oluşabilecek iş kazalarının sonucu olarak ; işletmenin hukuki sorumluluğu gereğince işletmeye bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Yasasına tabi çalışanlar veya hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek tazminat taleplerini kapsama alan poliçedir. Bu poliçe; Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işverene karşı iş kazalarının sonucu olarak talep edilebilecek rücu davaları sonucunda çalışanlara ödenecek tazminat miktarlarını poliçenin teminatları oranında öder..


Ayrıca sigorta şirketi dava ve avukatlık masraflarını poliçe teminatlarına kadar ödemekle yükümlüdür.

Örneğin; Ben şantiyemi kurdum. Enerjimi getirmek için kablo getirdim. Kablomun bir kısmı izole olmuş. İşçi elektriğe kapılmış. İşçi yaralanmış. İş kanuna göre bu olay sizin iş alanınızda olduğu için sorumlusunuz. Ve tazminatları SSK ödeyip sizden talep edecektir. Yalnız bu bir iş kazası olduğu için ''İşveren Mali Mesuliyet Sigortası'' poliçeniz varsa tazminatları bu poliçe öder. Yoksa işveren öder. İşçi vefat ediyorsa varislerine aylık
gelir bağlanacaktır. Bunun peşin değerini SSK sizden ister. Bunu da işveren mali mesuliyet poliçesi öder. Ayriyeten SSK' nın bağladığı maaş bize yeterli değil maddi kaybımızı karşılamıyor diye dava açarlarsa işçinin varislerinin taleplerini de yaptırdıysanz eğer; İşveren Mali Mesuliyet poliçesi öder.

Poliçeye yaptığınız işin dışında iş makinalarınızıda dahil ettirmeniz gerekir. Ettirmezseniz makinanızın bedelini alamazsınız.

Yasaya göre iş kazaları ile ilgili davalar 10 yıl size dönebilir. Zarar görenler 10 yıl içinde dava açabilir. Ama meydana gelen iş kazasını sigorta şirketine bildirmek zorundasınız. Kazayı bildirmezseniz faizlerini sigorta şirketi SSK' ya ödemez.
İşveren Mali Mesuliyet Poliçesinin limitleri;
150.000 - 250.000 TL' den fazla olmalıdır. Çünkü vefattan sonra SSK 5 - 6 yıl sonra rücu davası açıyor. Faizlerle birlikte maddi manevi tazminatlar ve aylık gelirlerin toplamı çok yüklü meblağlar tutar.
Örneğin; Kalıp tahtasının üstünde kalan çivi yüzünden bir işçi hayatını kaybediyor. İşveren Mali Mesuliyet çok önemli gerekli ama yüksek limitlerde olmalı. All Riskin içinde mutlaka sorumluluk poliçesi olmalıdır.


-Görevle Gönderme Teminatı;
İşveren hangi amaçla olursa olsun işçisini gönderiyor ve işçi iş kazası geçiriyorsa bu işçiye SSK' nın ödeyeceği tazminatları İşveren Mali Mesuliyet Sigortası öder.

Aşağıdaki durumlar ek teminat olarak poliçeye dahil edilebilir:

-İşveren işçisini görevle göndermesi durumunda asıl işi harici bir iş yaparken meydana gelebilecek olaylar

-Çalışanların işverence sağlanan bir taşıtta göreve gönderilmesi esnasında başına gelebilecek olaylar

-İşçinin çalıştığı işten dolayı yakalandığı hastalıkların sonucunda ortaya çıkan tazminat talepleri

-Manevi Tazminatlar

-Türkiye sınırları dışında gerçekleşen olaylar için talep edilen tazminat talepleri