Kanatlı Hayvan Sigortaları

Kanatlı hayvanlarınızın sigortasını devlet yardımıyla yapmak ister misiniz?

Bu poliçe biogüvenlik ve hijjenle ilgili önlemlerini almış, kapalı bir tesiste üretimleri gerçekleştirilen kümes hayvanları için yapılır. Bu sigorta poliçesiyle ilgili olarak; çeşitli kazalar, doğal afetler, infilak ve yangınlardan kaynaklanan zaruri öldürme, zorunlu
kesim ve ölümler sonucu üreticinin zararı sigorta tarafından karşılanır.


Ayrıca kanatlı hayvanların hastalanmaları ve zehirlenmeleri sonucunda üreticinin uğrayacağı zararda bu poliçe vasıtasıyla karşılanır. Bir zararla karşı karşıya kalındığında bir gün içinde tarsime hasar ihbarı yapılması gerekmektedir.
Hasar ihbarından sonra Tarsim ( Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. ) tarafından görevlendirilen veteriner gelir ve hasar raporunu düzenler. Bu rapora istinaden ödenmesi karar alınan hasarlar en geç 1 ay içinde hasar gören işletme sahibine ödenir.