Su Ürünleri Sigortaları

Balık çiftliğiniz mi var? O zaman devlet desteği ile sigorta yaptırma fırsatını kaçırmayın...

Öncelikle '' Çiftçi Kayıt Sistemine'' dahil olan su ürünleri tesisi; ''Tarım Sigortaları Havuzu'' tarafından değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Sonrasında da sigorta teminatı verilip verilmeyeceğine karar verilir.


Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değerine ve risk analizi sonucuna göre çıkacak primin yüzde % 50 ' si yine devlet tarafından ödenecektir. Sigortalının ödeyeceği tutarın yüzde 25' i peşin alınır ve kalanı 5 taksitle ödenebilir. Sigortanın ödemelerinin düzenli olması ve aksatılmaması çok önemlidir. Primlerin ödenmemesi durumunda kanuni işlem başlatılır. Poliçe sonlanırken; yetiştirme
dönemi süresince meydana gelmiş olan aylık ortalama stok değerlerine göre prim hesaplaması yapılarak gerekli düzenleme yapılır.

Sigorta teminatı verilen bu tesiste cereyan eden hastalıklar, çeşitli doğal afetler ve her türlü kazalar sonucu, üreticinin uğrayacağı maddi zararlar sigorta poliçesinden karşılanır. Genel şartlarda istisna kabul edilen haller sigorta teminatı dışındadır.

İşletmecinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, predatörler ( yırtıcı hayvanlar) ve alg patlaması sonucu üreticinin uğrayacağı zararda yine bu poliçeden karşılanmaktadır. Alg patlaması; sudaki organik maddeleri süratle yeyip bitiren mikroorganizmaların, su
içinde hızlı bir şekilde üreyerek suya mavi-yeşil bir renk vermesi ve yaşam dengesini bozmasıdır.

Her hangi bir hasarla karşılaşılırsa 24 saat içinde hasar ihbarını Tarsim ' e bildirmeniz gerekmektedir. Hasar ihbarı sonrasında Tarsim tarafından görevlendirilen veteriner hekim su ürünleri stoklarını inceler ."Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu" nu düzenler ve tarsime bildirir. Hasar ödemesine karar verilirse bir ay içinde müşterinin banka hesabına ödeme yapılır.