YANGIN SİGORTASI

YANGIN SİGORTASI

Yangın sigortası ile biryerde çıkan yangın, meydana gelen infilak , düşen yıldırım sonucu ortaya çıkan dumanın,isin meydana getirdiği maddi zararlar ödenir.

SİGORTA KAPSAMI: Taşınmaz mallarda, Aksine sözleşme yoksa; Binanın dışında bulunan su deposu, garaj, kömürlük. Binanın dışında bulunan yüreyen merdiven, tesisat gibi binayı bağlayan temeller sigorta bedelinin kapsamındadır. Bahçe duvarları, havuz, iskeleler, çeşme, teraslar. Ancak poliçede belirtme kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir. Taşınmaz mallarda sigortalı şeylerin sigortalı hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin yanım içine giren herşey poliçede belirtilmiş olsun olmasın yerine kullanmak veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.

YANGIN SİGORTASININ ANA TEMİNATLARI: Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Terör, Deprem, Yanardağ püskürmesi

YANGIN SİGORTASININ ANA TEMİNATLARI: Sel su baskını, Yer kayması, Fırtına, Dahili su, Duman, Taşıt çarpması, Kara Taşıtları, Deniz Taşıtları, Hava Taşıtları, Kötü niyetli hareketler

Sanat, Antikaçılık, Resimler, Kitaplar, Heykeller, Biblolar, Halılar ve benzerler teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedelinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içinde alınabilirler.

EKSİK SİGORTA: Ev sigortala poliçelerin de gösterilen evin sigorta bedelinin düşük gösterilmesi durumunda hasara uğradığı zaman eksik sigorta uygulaması yapılır ve hasar eksik ödenir.

KONUT YANGIN SİGORTASI