Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Başvuru için 0 532 744 1146 nolu telefonu arayınız...

Sevgili Hekimlerimiz Malpraktis davalarının son 3 yılda Antalya ve tüm Türkiye ' de hızla arttığını biliyor muydunuz?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası Antalya , İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm Türkiye ' de tüm şirketlerde aynı şartlara sahiptir ve standart bir poliçedir. Poliçe primini ödedikten sonra ödediğiniz primin yarısını döner sermayeden yada çalıştığınız kurumdan geri alacaksanız son yıllarda malpraktis davalarının hızla arttığı ve daha da artacağı açıktır. Poliçe primlerinizi ödemeyi asla ihmal etmeyiniz. Aksi halde poliçeleriniz otomatik iptal olur ve herhangi bir dava açılırsa poliçeniz işe yaramaz.

Poliçelerde 1 yıl geriye 2 yılda ileriye dönük teminat mevcuttur. Bu süre geriye dönük 10 yıl olarak değiştirildi. Ancak 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009 ' u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar teminat dışıdır ; ibaresi konuldu.

Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kuver Notu

  • Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde yada sonunda talep edilen zararlara,
  • Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,
  • Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirtilen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortasında Hekim Sorumluluğu konusunda Sık Sorulan Soruların Cevapları:

Aynı zamanda birden fazla sağlık kurumunda çalışan doktorlar için, çalıştıkları kuruluşların sigortacıya yapacakları primi ödeme yükümlülükleri konusundaki bir düzenleme
yoktur. Ancak 1219 Sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 12. madde ile mesleğini yapan hekimlere her çalıştıkları iş için ayrı ayrı değil bir bütün olarak mesleklerinin icrası için zorunlu sigorta poliçesi
yaptırılması kabul edilmiştir. Anayasaya göre mali yükümlülüklerin ancak kanun ile düzenlenmesi mümkün olup, kanunda da nerede yapılırsa yapılsın icra edildiği yere göre değil mesleğin icrası için sigorta zorunluluğu getirildiğinden dolayı tek sigorta yaptırılması yeterlidir.

-Kamu ya ait kuruluşlarda görevli hekimler, diş hekimleri ve tıp biliminde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta poliçesinin ödemelerini sigorta acentesine yaptıktan sonra, ödedikleri ücretin yarısını çalıştığı kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi olmayan kurumlarda ise çalıştığı kurumun bütçesinden alabilir. Hekimin geri ödeme alabilmesi için sigorta acentesinden aldığı makbuzu kurumuna ibraz etmesi gereklidir. Kurum ise makbuz ibraz edildikten 1 ay süre içinde hekime geri ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan doktorlar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri, kurumları tarafından sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıdan alınır.

-Mesleklerini serbest olarak yapan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan doktorlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta ücretlerinin tamamını kendileri öder.

Temmuz 2011 yılında düzenlenecek poliçelerde yapılan değişiklikler :

-Poliçe tazminat limiti her olayda maksimum 400.000.-TL ye yükseltilmiştir. Poliçe süresince ödenebilecek toplam tazminat tutarı ise 1 800 000 TL ile sınırlandırılmıştır. Yükseltilmiş teminat tutarlarına rağmen ödeyeceğiniz primlerde bir yükselme olmamıştır. Bu miktarlar sabittir, hiçbir şirket tarafından değiştirilemez.

- 400 000 TL ' lik teminat; maddi, manevi tazminat ve yargı masraflarını kapsar.

-Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı 400 000 TL ' lik teminat tutarı sözleşme süresi boyunca sabit kalır. Aynı poliçe dönemindeki başka bir olay için ödenebilecek tazminat miktarı yine 400 000 TL ' dir.

-Poliçelerde muafiyet yoktur.

-Poliçeler her sigortalı için ayrı ayrı düzenlenecek olup grup poliçesi olarak poliçe yapılamaz. Ayrıca poliçe tutarında indirim yada taksit yapılamaz.

-Sigorta poliçesinin yapılması, sona erdirilmesi, risk değişikliği gibi tüm bilgiler sözleşme bazında en geç bir gün içerisinde Sigorta Bilgi Merkezine bildirilir.

-Sigorta Bilgi Merkezi kendine iletilen bilgilere istinaden sigorta yaptımayanları Sağlık Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına iletir. Ve yaptırmayanlara cezai işlem uygulanır.


Bir önceki sene ya da bir önceki sözleşme yılı içinde herhangi bir tazminat ödenmemesi halinde, bir sonraki sigorta polisigorta sözleşme yılı içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamaktan hesaplama yapılır. Üç ve daha fazla tazminat ödenmesi durumunda maksimum prim %50, azami indirim ise %20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta poliçelerinde fiyat indirimi söz konusu değildir.

İndirim - Sürprim Tablosu

Basamak

İndirimli Prim

Zamlı Prim

7

% 20

6

% 15

5

% 10

4

-

-

3

% 15

2

% 30

1

% 50

Risk Grubu

Prim Miktarı (TL)

I. Grup

150

II. Grup

300

III. Grup

500

IV. Grup

750

Bu fiyatlara yüzde 5 BSMV eklenecektir.

Branşlar ve Risk Grupları


Tıp Uzmanları Alanları ve Risk grupları: Risk Grubu yanında gösterilmiştir.

Pratisyen Tabip: 2. Risk Grubu

Acil Tıp: 4. Risk Grubu
(İlk ve acil yardım)

Adli Tıp: 1.Risk Grubu

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi: 3. Risk Grubu

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi : 2. Risk grubuna eklenmiştir.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi: 4.Risk Grubu

Aile Hekimliği : 2. Risk Grubu

Algoloji: 3. Risk Grubu

Anatomi: 1.Risk Grubu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: 4. Risk Grubu

Askeri Psikiyatri: 2. Risk Grubu

Askeri Sağlık Hizmetleri: 1. Risk Grubu
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)

Beyin ve Sinir Cerrahisi: 4. Risk Grubu
(Nöroşirurji)

Cerrahi Onkoloji: 4.Risk Grubu
(Onkolojik cerrahi)

Çevre Sağlığı: 1. Risk Grubu

Çocuk Acil: 4. Risk Grubu

Çocuk Cerrahisi: 3. Risk Grubu

Çocuk Endokrinolojisi: 2. Risk Grubu
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları: 3. Risk Grubu

Çocuk Gastroenterolojisi: 3. Risk Grubu
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)

Çocuk Genetik Hastalıkları: 2. Risk Grubu

Çocuk Göğüs Hastalıkları: 3. Risk Grubu

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi: 3. Risk Grubu
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları: 2. Risk Grubu
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi: 4. Risk Grubu

Çocuk Kardiyolojisi: 3. Risk Grubu

Çocuk Metabolizma Hastalıkları: 2. Risk Grubu
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

Çocuk Nefrolojisi: 3. Risk Grubu

Çocuk Nörolojisi: 3. Risk Grubu

Çocuk Radyolojisi: 2. Risk Grubu

Çocuk Romatolojisi: 2. Risk Grubu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 3. Risk Grubu

Çocuk Ürolojisi: 3. Risk Grubu

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 3. Risk Grubu
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)

Çocuk Yoğun Bakımı: 4. Risk Grubu

Deri ve Zührevi Hastalıkları: 2. Risk Grubu
(Dermatoloji)

El Cerrahisi: 4. Risk Grubu

Endodonti: 3. Risk Grubu

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları: 2. Risk Grubu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: 3. Risk Grubu
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)

Epidemiyoloji: 1. Risk Grubu

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: 2. Risk Grubu
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)

Fizyoloji: 1. Risk Grubu

Gastroenteroloji: 3. Risk Grubu

Gastroenteroloji Cerrahisi: 4. Risk Grubu

Gelişimsel Pediatri : 2. Risk Grubu' na eklenmiştir.

Genel Cerrahi: 4. Risk Grubu
(Genel şirürji)

Geriatri: 2. Risk Grubu
(Geriyatri)

Göğüs Cerrahisi: 4. Risk Grubu
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

Göğüs Hastalıkları: 3. Risk Grubu
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)

Göz Hastalıkları: 3. Risk Grubu

Halk Sağlığı: 1. Risk Grubu

Harp Cerrahisi: 3. Risk Grubu

Hava ve Uzay Hekimliği: 2. Risk Grubu
(Hava hekimliği)

Hematoloji: 3. Risk Grubu

Histoloji ve Embriyoloji: 1. Risk Grubu
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)

İç Hastalıkları: 3. Risk Grubu

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları: 2. Risk Grubu
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)

İş ve Meslek Hastalıkları: 2. Risk Grubu
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi: 4. Risk Grubu

Kadın Hastalıkları ve Doğum: 4. Risk Grubu

Kalp ve Damar Cerrahisi: 4. Risk Grubu
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

Kardiyoloji: 3. Risk Grubu

Klinik Nörofizyoloji: 2. Risk Grubu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: 3. Risk Grubu

Nefroloji: 3. Risk Grubu

Neonatoloji: 4. Risk Grubu

Nöroloji: 3. Risk Grubu

Nükleer Tıp: 2. Risk Grubu

Ortodonti: 3. Risk Grubu

Ortopedi ve Travmatoloji: 4. Risk Grubu

Pedodonti: 2. Risk Grubu : (Çocuk diş Hekimliği olarak ismi değiştirilmiştir. )

Periferik Damar Cerrahisi: 4. Risk Grubu

Perinatoloji: 4. Risk Grubu

Periodontoloji: 2. Risk Grubu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: 4. Risk Grubu

Protetik Diş Tedavisi: 3. Risk Grubu

Radyasyon Onkolojisi: 2. Risk Grubu

Radyoloji: 3. Risk Grubu
(Radyodiyagnostik)

Restoratif Diş Tedavisi : 3. Risk Grubu ' na yeni dahil edilmiştir.

Romatoloji: 2. Risk Grubu
(Rumatoloji)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 3. Risk Grubu
(Psikiyatri)

Sitopatoloji: 2. Risk grubunda yer alan Sitoloji bu sene 1. Risk grubuna dahil edilmiştir.
(Sitoloji)

Spor Hekimliği: 2. Risk Grubu

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp: 2. Risk Grubu
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)

Temel İmmünoloji: 1. Risk Grubu
(İmmünoloji)

Tıbbi Biyokimya: 1. Risk Grubu
(Biyokimya ve klinik biyokimya)

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji: 1. Risk Grubu
(Hidroklimatoloji)

Tıbbi Farmakoloji: 1. Risk Grubu

Tıbbi Genetik: 2. Risk Grubu

Tıbbi Mikoloji: 1. Risk Grubu
(Mikoloji)

Tıbbi Mikrobiyoloji: 1. Risk Grubu
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)

Tıbbi Onkoloji: 3. Risk Grubu

Tıbbi Parazitoloji: 2. Risk Grubundan 1 . risk grubuna geçirilerek risk grubu değiştirilmiştir.
(Parazitoloji)

Tıbbi Patoloji: 1. Risk Grubu
(Patoloji)

Tıbbi Viroloji: 1. Risk Grubu
(Viroloji)

Üroloji: 3. Risk Grubu

Yoğun Bakım: 4. Risk Grubu

Diş Tabibi: 2. Risk Grubu

Antalya ' da hekim mesleki sorumluluk sigortası, kasko, trafik sigortası ve tüm sigorta branşlarında hizmet vermekteyiz. Ayrıca zorunlu hekim mesleki sorumluluk sigortası , kasko ve trafik sigortası hizmetlerimiz Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye ' de hızla artmaktadır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Adana , Denizli ve tüm Türkiye ' de hekim sorumluluk sorgulama yaparken önce mutlaka bize danışınız. Hasta karşısında hekim sorumluluğunu ve sigorta konusunda ki haklarınızı araştırırken bizden yardım alabilirsiniz.